Vagter BTI Fodbold

Kære spillere og forældre - I er vigtige for vores klub!

At drive en forening som BTI med det høje aktivitetsniveau, fodboldafdelingen har, kræver mange ressourcer. Derfor er afdelingen involveret i mange indtægtsgivende aktiviteter, som fordrer en del praktisk arbejde.

Medlemskontingentet og de kommunale tilskud dækker slet ikke de faktiske udgifter, og uden jeres frivillige indsats kan det ikke lade sig gøre at:

• Have en ungdomskonsulent ansat
• Yde tilskud til cupper
• Betale vedligeholdelsesudgifter til hele anlægget
• Få råd til leje af omklædningslokaler i Hallen
• Benytte kunstgræsbane
• Indkøbe bolde og andre rekvisitter

Som mange andre klubber har vi derfor besluttet, at I som spillere og forældre til fodboldmedlemmer, skal deltage i det frivillige arbejde. Det kan gøres ved, at I melder jer som frivillige og tager én eller flere vagter
iflg. vagtkalender som ses her til højre →

• Dana Cup i uge 30 på Muldbjergskolen Hjørring
• Grillvagt Torvemarked: (6. juli)
• Tour de Bindslev fredag d. 2. august
• Harmonikatræf: Grill og P-vagt (uge 30)
• Tversted Marked: P–vagt: (uge 29)
• Sælge julekalendere i november

Vagterne besættes efter først til mølle princippet, så dem der er hurtige får flere valgmuligheder hvad angår vagtskemaet. Bliver man forhindret i at tage den vagt, man har skrevet sig på, er man selv ansvarlig for at finde en afløser, og give besked til dem der er ansvarlig for pågældende opgave.
Gennem disse aktiviteter kan I være med til både at forbedre klubbens økonomi, styrke fællesskabet og dermed skabe optimale rammer for den fortsatte udvikling af BTI fodbold, så vi ser frem til et godt samarbejde med så mange forældre som muligt.
NB. Øvrig familie kan også tælle med, ved at tage en vagt.
Minimumalder 13 år

Er man forhindret i at påtage sig en opgave, pålægges et tillæg i kontingent på kr.500- pr barn
Har man flere børn gælder en vagt for alle børn - ellers pålægges kr. 500- pr. barn.
Har man ikke meldt tilbage inden d. 1. juni til Arne Pedersen, pålægges kr. 500- pr. barn

Kontakt person: Arne Pedersen - Tlf. 25 56 88 52

PÅ BTI FODBOLD og DANA CUP udvalgets vegne:

Tommy Sørensen
Allan Nielsen

Anders Engen
Kenneth Mejlvang

Kresten Grøn
Tina Sundbæk

Tina Haugård
Tom Jensen

Adam Nørlev
Arne Pedersen