Tak til alle frivillige, der deltager i fodboldafdelingens aktiviteter

Sommerens aktiviteter er ved at være til ende. Derfor skal der lyde en kæmpe
stor tak til alle frivillige, der har hjulpet til med de forskellige aktiviteter,
fodboldafdelingen har deltaget med. Dana Cup 2019 er slut, og også her skal
der lyde en kæmpe tak til alle for det store ekstra arbejde, der blev udført. Vi
blev kastet ud i store udfordringer ved udbrud af maveonde på
Muldbjergskolen, men det hele blev udført til punkt og prikke efter Dana Cup
og lægernes anvisninger.

Også klargøring af skolen og aflevering af skolen blev hurtigt klaret, eftersom
klasselokalerne løbende var blevet efterset for god orden, når holdene forlod
skolen, så kl. 11.00 søndag formiddag, kunne hjælperne tage hjem. Man må
sige, at ”mange står vi sammen” virkelig nytter noget. Og der var stor
tilfredshed med håndteringen af de karantæne ramte og overdragelsen af de
lånte lokaler blandt de afrejsende klubber.


Med venlig hilsen
Fodboldudvalget og Dana Cup udvalget